ติดต่อเรา

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

ชั้น 4 อาคาร 20 (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา)