วันที่ 8 เมษายน 2565 หน่วยงานตรวจสอบภายใน เข้าร่วมงานกิจกรรมวันสำคัญ ประเพณีสงกรานต์

8 เมษายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 8 เมษายน 2565

นางโสภี  เสนพงษ์  หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน พร้อมด้วยนางสาวขวัญจิต  เยาวชิรพงศ์  นางสาววัลวิสา  ถมทอง  และนางสาวภัทรณิชา สุภัทรชัยวงค์ นักตรวจสอบภายใน
เข้าร่วมงานกิจกรรมวันสำคัญ ประเพณีสงกรานต์ ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 9 รูป สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ณ ใต้หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา