วันที่ 5 มกราคม 2564 บุคลากรหน่วยงานตรวจสอบภายใน เข้าร่วมทำบุญตักบาตร “เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2565”

5 มกราคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 5 มกราคม 2565

นางโสภี  เสนพงษ์  หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในพร้อมด้วยนางสาวขวัญจิต เยาวชิรพงศ์ นางสาววัลวิสา  ถมทอง  และนางสาวภัทรณิชา สุภัทรชัยวงค์  นักตรวจสอบภายใน 
หน่วยงานตรวจสอบภายใน เข้าร่วมทำบุญตักบาตร “เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2565” เวลา 08.30 - 11.30 น. ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา